Personuppgifter och Integritetspolicy

Om oss

Vår webbplats är: https://www.defektabilar.se

Vi på Defekta bilar har över 10 års erfarenhet av bilbranschen. Via www.defektabilar.se kan du ta kontakt med oss genom att ringa, maila eller skicka in en gratis förfrågan gällande försäljning av ditt fordon. Vi tar därefter kontakt med dig inom 24 timmar via det sättet du förmedlat i förfrågan inom 24 timmar. Där ger vi dig all information du behöver och eventuellt ett prisförslag som du själv bestämmer om du vill acceptera eller neka. Tackar du ja hämtar vi din bil. Vi köper alltid din bil i befintligt skick.

Personuppgifter vi samlar in och dina rättigheter

Defektabilar.se samlar in de personuppgifter som krävs för att kunna leverera en värdering på din bil. Vi behöver ditt namn, telefonnummer, e-post och bilens registreringsnummer. Vi sparar inte dina uppgifter om vi inte köper din bil. 

Vi kan även komma att använda dina lämnade uppgifter i syfte av kundserviceärenden för att kommunicera med dig samt för utveckling av vår tjänst, marknadsföring och ge dig erbjudanden. 

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES.

Du har rätt att när som helst få besked om vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar dessa. Du har även rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att bli raderad ”rätten att bli bortglömd”. Men ha i åtanke att det kan finnas legala skyldigheter för oss att ha kvar någon uppgift till stöd av bokförings-och skattelagen.

Hur använder vi cookies?

På våra webbsidor används cookies. En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet så att hemsidan kan känna igen din enhet. Denna cookie innehåller ingen personinformation. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (så kallade sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period, medan sessionscookies är temporärt placerade på din enhet och används bara under den tid du surfar på sidan och försvinner därefter.

Cookies används till att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande och vi använder cookies för att administrera och anpassa dina besök i våra onlinetjänster samt erbjuda tillgång till särskilt utvalda delar i våra onlinetjänster. Vi använder även cookies på vår webbsida för att vi ska kunna föra statistik över vad som beställs och hur mycket webben används i sin helhet. Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies. För det fall du väljer att inte acceptera cookies, vänligen notera att vissa funktioner i våra onlinetjänster inte längre kommer att fungera såsom avsett.

Befriande omständigheter

Defekta bilar är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet. Befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning. 

Ändringar & Tvist

Defekta bilar förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra dessa allmänna villkor, antingen på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta. Användare uppmanas att kontinuerligt besöka denna sida för att ta del av dessa allmänna villkor och granska den senaste versionen. 

Tvister med anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag skall tillämpas.

Publiceringsdatum:  2022-05-01
Uppdaterad: 2022-05-28

Kontakta oss

Klarälvens Bil AB är personuppgiftsansvarig och förvaltar användarens personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning.

För frågor om hur vi lagrar och hanterar personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@defektabilar.se

Klarälvens Bil AB
Organisationsnummer: 559113-4795
BRUKMON 308
655 91 Karlstad